z ostatniej chwili

Klasy 7 hasło do pierwszej katechezy ania12

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi Episkopatu Polski i ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przygotowanie obejmuje kl. 6, kl. 7 kl. 8 i kl. 3 gimnazjalne. więcej znajdziesz tutaj https://katecheza.diecezja.pl/bierzmowanie/

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Bierzmowania młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w parafii jest ks. Józef Litwa.   Zreorganizowana wg nowego programu ulegnie pracaw grupach.Zapraszamy do współpracy wszystkie grupy działające przy parafii i chętnych do konkretnej pomocy przy organizacji warsztatów, rekolekcji, skrutiniów i spotkań z Rodzicami.
Wtajemniczenie dotyczy praktycznego przeżywania sakramentów zwłaszcza Pokuty i Eucharystii i oparte na praktycznym zaangażowaniu młodych ludzi w życie wspólnoty prafialnej. będzie do pobrania przygotowywana aplikacja na telefony z zadaniami i propozycjami pracy nad sobą.

Terminy Spotkań

 • klasy 6 zabierają indeksy kandydata do Bierzmowania, spotkania formacyjne po feriach zimowych od lutego 2019r
 • klasy 7 mają spotkania w sali pod kościołem w środy 
 • 3.10.2018r godz 17.15 , 
 • 24.10. 2018r godz. 17.15,
 •  14.11.2018r.  godz.17.15
 • 28.11.2018r. godz 17.15
 • 12.12.2018. godz.17.15
 • 19.12. 2018 godz.19.00
 • 6.02.2019r. godz. 17.15
 • 13.02. 2019r. godz. 17.15
 • udział w Sakramencie Bierzmowania klas 8 i klas 3 gimnazjum (termin zostanie ustalony)
 • dla wszystkich którzy nie mogą wziąć udziału w spotkaniu jest możliwość skorzystania z formacji w piątki o godz. 18.30 w salce katechetycznej
 • klasy 8 i klasy 3 Gimnazjum kandydaci mają spotkanie w sali pod kościołem  w kilku grupach do wyboru zapisy w
 • poniedziałek 1.10. 2018r  godz. 17.15 grupa 1
 • wtorek 2.10. 2018r godz.  17.15 grupa 2
 • piątek 5.10. 2018. godz. 18.30 grupa 3 ( Grupa Apostolska)
Uwaga w tygodniu 7.10.2018.- 12.10.2018r spotkań nie będzie

regularne spotkania odbywać się będą co tydzień:
 •  od poniedziałku 15.10.2018r w poniedzałki  o godz. 17.15 gr 1 
 • od wtorku 16.10.2018r. we wtorki godz. 17.15 grupa 2
 • od piątku 19.10.2018r. w piątki godz. 18.30 grupa 3
klasy 3 gimnazjum przynoszą certyfikat ukończenia roku 2 wydany przez ks. Janusza
klasy 8 informacje o zasadach dalszej współpracy zostaną podane na spotkaniach (obowiązki i zasady)

w razie indywidualnych możliwości proszę o rozmowę. Każdy będzie potraktowany indywidualnie
w razie odwołania spotkania informacje zostaną podane na nowej grupie na fb Bierzmowanie Matka Kościoła 2019.
zachęcamy do odwiedzenia strony z filmami ewangelizacyjnymi dla kandydatów do Bierzmowania


Zapraszamy na Eucharystię rozpoczynającą przygotowanie w sobotę 29.09.2018r o godz. 10.00

Pierwsze spotkanie

Po kazaniu ksiądz Proboszcz:

"Są wśród nas kandydaci do bierzmowania, którzy dzisiaj rozpoczynają swoje  katechezy przed Sakramentem Bierzmowania. Chciałbym, byśmy wszyscy się nad nimi pomodlili.  Proszę teraz, by kandydaci podeszli przed ołtarz."

 Kandydaci wychodzą wtedy z wszystkich kątów kościoła i stają szeroką ławą przed ołtarzem.

 Ksiądz  Proboszcz mówi:

 "Oto dziewczęta i chłopcy , którzy przygotowują się do przyjęcia bierzmowania. Potrzebna im jest nasza pomoc. Będziemy się modlić, by dobrze wykorzystali ten czas, by w ich życiu następowały dobre przemiany, by rozwiązali swoje problemy. Będziemy się modlić o ich wiarę,

nadzieję i miłość."

 Zwraca się do wszystkich w kościele:

 "Powstańmy i módlmy się w gorąco w sercu, gdy ja będę modlił się głośno."

 Zwraca się do kandydatów:

"Klęknijcie teraz i otwierajcie teraz swoje serce na Ducha Świętego. Jeśli to wam pomoże możecie zamknąć oczy. I módlcie się w duchu."

 Ksiądz odmawia modlitwę od ołtarza, z wyciągniętymi rękoma:

 C: Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Miłośniku i Odkupicielu ludzi, / w którego imieniu wszyscy mają zostać zbawieni / i przed którym zgina się każde kolano / istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, / prosimy Cię pokornie za te sługi Twoje, / które wyznają Ciebie jako prawdziwego Boga: / oświeć i przeniknij ich serca; - odsuń od nich wszelką pokusę i nienawiść nieprzyjaciela; - ulecz ich z grzechów

i słabości, - aby uznając Twoją pełną dobroci i doskonałą wolę, - wytrwale postępowali drogą posłuszeństwa Ewangelii - i stali się godnymi zamieszkania w nich Ducha Świętego. - Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

 (tekst wzięty jest z materiałów Ruchu Światło-Życie,

tzw. "Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej", te

z kolei to przepracowane teksty z Obrzędów Chrześcijańskiego

Wtajemniczenie Dorosłych)

Po modlitwie księża  podchodzą do klęczących i w milczeniu, przez chwilę, nakładają na każdego ręce. Po modlitwie kandydaci wstają.

Ksiądz mówi: "Zostańcie jeszcze chwilę przed ołtarzem. Wyznajcie,

wraz z całym zgromadzonym Kościołem wiarę."

Wszyscy odmawiają credo. Po modlitwie kandydaci wracają  na swoje miejsce

.

przygotowaniem objęte są klasy 6. w drugim semestrze
                                       klasy 7
                                       klasy 8
                                       klasy 3 Gimnazjum
Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w 2019r w okolicy odpustu parafialnego dla uczniów kl.8 i kl. 3 gimnazjum. Dokładna data zostanie podana po ustaleniach z ks. Biskupem

wszelkie zapytania prosimy kierować osobiście , dyżur w kancelarii poniedziałek 8.00 - 8.30. wtorek 19.00- 19.30, 
bądź drogą elektroniczną hosinek@wp.pl 
Wasz ks. Józef Litwa
moim zadaniem jest opieka nad całokształtem przygotowań do bierzmowania, prowadzenie celebracji, sprawowanie Eucharystii, sakramentu pokuty, odpowiedzialność przed ks. Proboszczem i ks. Arcybiskupem za formację kandydatów.


Wymagania istota nowej formuły przygotowania
Istotą jest pogłębienie przygotowania katechumalnego i wtajemniczenie w chrześcijańskie życie
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. 

     1. Kandydaci do Bierzmowania przygotowują się do przyjęcia sakramentu przez udział w życiu parafii  w roku liturgicznym
 •      uczestniczą regularnie w niedzielnej Eucharystii o  dowolnie wybranej godzinie zapisując obecności w specjalnym indeksie.    
 •  przystępują  do spowiedzi ( przynajmniej 4 razy w roku)
 • na początku roku szkolnego,
 • przed Bożym Narodzeniem, 
 • przed Wielkanocą, 
 • na końcu roku szkolnego.
 • zalecana jest spowiedź w pierwsze piątki

 • czterech nabożeństwach różańcowych w październiku,
 • przynajmniej czterech Roratach w Adwencie,
 • przynajmniej w trzech Drogach Krzyżowych w piątki w Wielkim Poście.
 • w wybranym dniu Triduum Sacrum(Wielki Czwartek ,WielkiPiątek, wielka Sobota)
 • w rekolekcjach wielkopostnych
  2. Kandydaci do Bierzmowania przygotowują się do przyjęcia sakramentu przez udział w katechezie w szkole. Jest prośba o dostarczenie opinii swojego księdza katechety o zaangażowaniu i postępach w lekcjach religii.

  3. Kandydaci do Bierzmowania przygotowują się do przyjęcia sakramentu przez udział w spotkaniach mających charakter mistagogii -
 •  wtajemniczenia w dojrzałe życie chrześcijańskie zwłaszcza umiłowania Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 
 • nauczenia modlitwy
 • rozkochania w Piśmie Świętym
 • pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem rozpoczętej na Chrzcie Świętym
 • dojrzałego korzystania z Sakramentu Pokuty
 •  świadomego bronienia wiary i życia według jej zasad 
PRZYGOTOWANIE do bierzmowania w roku 2018/ 19
Obowiązki i zasady
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.
Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Będziemy zwracać się do katechetów z prośbą o opinię. Brak zgody ze strony katechety oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Kandydaci otrzymują indeks,  w którym należy dokumentować udział w życiu kościoła przez podpis po Mszy św. lub nabożeństwie. Rodzice również mogą podpisać zgodnie z prawdą obecność dziecka.
a) Kandydaci do Bierzmowania biorą udział regularnie we Mszy św. niedzielnej  i świątecznej  o  dowolnie wybranej godzinie
b) przystępują przynajmniej 4 razy w roku do spowiedzi:
na początku roku szkolnego,
przed Bożym Narodzeniem
Przed Wielkanocą,
na końcu roku szkolnego.
zalecana jest spowiedź w pierwsze piątki
c) Nabożeństwach różańcowych  październiku, przynajmniej cztery razy 
d)  W Roratach przynajmniej czterech w Adwencie,
e) W Drogach Krzyżowych przynajmniej w trzech w piątki w Wielkim Poście.
f) w jednym z dni Triduum Paschalnego:  Welki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota
g) rekolekcjach wielkopostnych 
 Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać (na formularzach znajdujących się w materiałach dla kandydata lub według tego wzoru) w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole. W Wersji podstawowej będzie wymagana wiedza dotycząca następujących prawd:
Pytania na egzamin (wersja podstawowa)
1. Pacierz; Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo Aniele Boży, Wierzę w Boga
2. Dekalog
3. Siedem sakramentów świętych
4. Warunki sakramentu pokuty
5. Akt wiary, nadziei, miłości, żalu
6. O Duchu Świętym (Youcat nr  119-120)
7. O bierzmowaniu (Youcat nr 203 - 205)
8. Podstawowe wiadomości o patronie wybranym do bierzmowania 
9. Formuła recytowana w czasie liturgii sakramentu bierzmowania: 
Pragniemy, / aby Duch Święty którego otrzymamy, / umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad.

Pytania dodatkowe (obowiązujące osoby, poinformowane o tym przez księdza)
10. Główne prawdy wiary 
11. Przykazania kościelne
12. Uczynki miłosierne względem ciała
13. Uczynki miłosierne względem duszy
14. Siedem grzechów głównych
15. Cnoty boskie, cnoty kardynalne
16. Tajemnice różańca (Youcat nr 481)
17. Dary Ducha Świętego (Youcat nr 310)
18. Owoce Ducha Świętego (Youcat nr 311)
19. O Duchu  Świętym (Youcat nr 113-118)
20. O Kościele (Youcat nr 121-124)
21. O modlitwie (Youcat nr 469, 475-479) 
22. Dokładna znajomość treści księgi Ewangelii według św. Marka

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały i korzystając z kodu kreskowego uzupoełnić katechezę z internetu
7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą w następującym porządku: 
klasy 6; 10 spotkań w drugim semestrze
klasy 7 10 spotkań w pierwszym semestrze
klasy  8 i klasy 3 Gimnazjum  25 spotkań, celebracji wtajemniczających, w Wielkim Poście nastąpi scrutinium
"Nazwa skrutynium pochodzi od łacińskiego słowa scrutare badać, wnikliwie poznawać, mieć wgląd w to, co niewidoczne).W starożytności skrutynia polegały na badaniu sumienia ,moralności kandydata dochrztuw celustwierdzeniajego gotowości do dalszego etapu wtajemniczania."
Takie skrutynia mogą odbywać się i na drodze przygotowańdo przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W Wielkim Poście należy przygotować się do rozmowy ze swoimi duszpasterzami i przygotować motywację; przyjęcia sakramentu. Bierzmowanie nastąpi w okolicy odpustu parafialnego z okazji N.M.P. Matki Kościoła poprzedzone 3 dniowym Triduum i próbami liturgicznymi.
 Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. Informacje o spotkaniach zawarte są w zakładce www. matka.kosciola.pl/archiwalne zakładka Kandydaci do Bierzmowania i https://www.facebook.com/groups/331373550773465/
 W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. W ramach troski o uzupełnienie formacji powsanie Grupa Apostolska której Spotkania będą w piątki o godz. 18.30.
Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. 

9. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.


karta zgłoszenia kandydata na spotkania
............................................................................................................................................................................................

lp. ………. / grupa ….

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania w roku szkolnym 2018/19

Kandydat wypełnia deklarację i przynosi w niedziele do zakrystii. Jeśli jest uczniem Szkoły nr 58 może przynieść ks. Michałowi na katecheze. Można wręczyć osobiście ks. Józefowi w kancelarii w poniedziałki od 8.00 do 8.30 i we wtorki od 19.00-19.30

Nazwisko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imiona:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….……..

Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………

Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………...................................

Telefon kandydata (jeśli posiada): …………………………………………………………………..............................

Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………………………................................

Parafia zamieszkania: …………………………………………………………………………….................................

Dokładna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..

 Klasa: …………...

Imię i nazwisko katechety: …………………………………………………………………………..............................

Parafia i rok Chrztu: ...............................................................

dołączam metrykę chrztu

 tak  nie (proszę podkreślić)

Parafia i rok I Komunii: ...................................................................................................................................................

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………...

telefon ………………...

oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) ................................................................................

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne wymagania, dawne nazwisko- jeśli wymagają Państwo by w podejściu do dziecka uwzględnić te wiedzę) ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

(Dla rodziców) W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata: (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane):

Proszę o SMS

 

na numer:

Proszę o telefon (ew. poczta głosowa)

 

na numer:

Proszę o e-mail

 

na adres:

Proszę o wysłanie listu

 

na adres:

Nie trzeba zawiadamiać, dziecko wszystko mi powie

 

 

 

Deklaracja kandydata:

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.

 

…………………………………………….

(czytelny podpis kandydata)

Deklaracja rodziców:

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.

 

 

…………………………………………….

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

.................................................................................................................................................

 

Usprawiedliwienia

Usprawiedliwienie należy wyciąć, wypełnić (UWAGA! wpisujemy imię i nazwisko w dwóch miejscach – poziomo i pionowo), podpisać

Usprawiedliwienie należy dostarczyć w ciągu 7 dni następujących po nieobecności. W przeciwnym razie usprawiedliwienie nie będzie uznane.

W przypadku braku formularzy usprawiedliwienia można napisać usprawiedliwienie na kartce.

 

 ……………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

 

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

 

……………………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ………………………….. z powodu: …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………....

data: ………….…..

 

…………………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………..

czytelny podpis kandydata

 

 ……………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

 

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

 

……………………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ………………………….. z powodu: …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………....

data: ………….…..

 

…………………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………..

czytelny podpis kandydata