Akcja Katolicka
Oddział 52 Akcji Katolickiej został powołany przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego w dniu 19 września 2000r. Pierwszym Prezesem został dr Andrzej Listwan, a asystentem ówczesny proboszcz ks. Adam Sroka.
Obecnie nasz parafialny oddział liczy 16 członków. Prezesem koła jest pani Antonina Listwan. Zwyczajne zebrania odbywają się raz w miesiącu. Od 2007 roku asystentem kościelnym jest ks. Proboszcz Franciszek Motyka.

Rada Parafialna

Liczy 12 członków. Pracami kieruje ks. Proboszcz Franciszek Motyka.

Kręgi Rodzin
Kręgi Rodzin Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie istnieją w parafii od 1983 roku.
Obecnie w naszej Parafii są trzy Kręgi Rodzin. Spotkania kręgów odbywają się raz w miesiącu. Ruch skupia małżeństwa sakramentalne, które chcą wspólnie pogłębiać swoją wiarę w oparciu o charyzmaty Ruchu. Opiekunami są ks. Janusz Korbel, ks. Józef Litwa i ks. Michał Widła. Więcej na temat ruchu na stronie www.rdk.krakow.pl 

Róże Różańcowe
Opiekunem jest ks. Proboszcz Franciszek Motyka.

Grupa Modlitewna
Spotkania modlitewne raz w tygodniu.

Krąg Biblijny
Spotkania odbywają się co miesiąc. Prowadzącą jest pani Renata Osuch.

Grupa Muzyczna
Prowadzącą jest Hermina Bulka. Spotkania odbywają się w czwartki o godz.: 18:00 i w niedziele o godz.: 17:00 w salce parafialnej.

Schola dzieci "PROMYCZKI MARYI"
Opiekunem jest Siostra Marietta ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Spotkania odbywają się w środy o godz.:17:00 w salce parafialnej.

Grupa Charytatywna
Opiekunem jest ks. Proboszcz Franciszek Motyka. Grupę tworzy 12 osób. Pracami kieruje Siostra Zdzisława ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej.

Studenci
Opiekunem jest ks. Janusz Korbel oraz ks. Józef Litwa. Spotkania odbywają się drugą środę miesiąca oraz w czwarty czwartek miesiąca. Możliwość spowiedzi  o godz.: 20:00.  A o godz. 20 30 Eucharystia, po której jest czas na rozmowy o ważnych sprawach. 
 
Redakcja gazety parafialnej „Głos Matki Kościoła”
Gazeta ukazuje się raz w miesiącu. Pierwszym Redaktorem Naczelnym był śp. Ks. Stanisław Kracik. Obecnie Redaktorem Naczelnym jest ks. Janusz Korbel - tel.: 790 436 399. Zespół liczy 10 osób. 

Apostolstwo Dobrej Śmierci
Animatorką jest Pani Ewa Weber.

Stowarzyszenie Matki w Modlitwie
Spotkania odbywają się w każdym tygodniu, w środy. Opiekunem jest Pani Wanda Dyna

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.
Psługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej jest sprawowana w naszej Parafi od 2010r.
Obecnie w naszej parafii szafarzem jest p. Andrzej.
Celem posługi Nadzwyczajnych Szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej w niedziele i święta  do chorych, którzy nie mogą przyjść na Mszę Św. a pragną przyjmować Ciało Pana Jezusa w te dni, tak, jak to czynili, gdy byli zdrowi.
Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w pewnych sytuacjach mogą również pomagać w rozdawaniu Komunii Św. w kościele podczas Mszy Św.