1105 mocą dokumentu legata papieskiego bpa Idziego, część terenów na wschód od rzeki Prądnik przynależy do benedyktynów tynieckich
1220
bp Iwo Odrowąż sprowadza na Prądnik Biały duchaków
1241
Tatarzy pustoszą zabudowania szpitala-przytułku na Prądniku Białym
1244
duchacy przenoszą się z Prądnika Białego do klasztoru w Krakowie
XIV
duchacy budują obok kościoła św. Krzyża swój kościół klasztorny pw. Św. Ducha
1421
bp Wojciech Jastrzębiec nadaje swemu kucharzowi grunty w Prądniku Biskupim w zamian za wypiek i dostarczenie chleba na stół biskupi
1491
Fryderyk Schilling uruchamia na Białym Prądniku pierwszą na tych ziemiach papiernię
1510
dzierżawcą białoprądnickiej papierni Fr. Schillinga zostaje słynny wydawca Jan Haller (do 1560)
1545
na zlecenie biskupa Samuela Maciejowskiego rusza budowa pałacu biskupiego w Prądniku Białym (w miejscu obecnego Dworku Białoprądnickiego)
1909
na mocy ustawy o Wielkim Krakowie Prądnik Biały (wraz z Czerwonym) zostają przyłączone do miasta
1923
założycielka stowarzyszenia czcicielek Najświętszej Duszy Chrystusa Pana - Zofia Tajber - sprowadza się na Prądnik Biały
1926
siostry - czcicielki Najświętszej Duszy Chrystusowej nabywają na Prądniku Białym parcelę, na której staje ich nowy dom z kaplicą
1941
Prądnik Biały (wraz z Czerwonym) zostają przyłączone do Krakowa
1949
ks. kard. Adam Sapieha nadaje stowarzyszeniu czcicielek Najświętszej Duszy Chrystusa Pana na Prądniku Białym status zakonny
1963
w Siedlcu k. Krzeszowic umiera (28 V) Matka Paula Zofia Tajber
1973
rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła na Prądniku Białym
1983
erygowanie (1 I) Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Krakowie - Prądniku Białym, wydzielonej z parafii Świętego Krzyża
1986 - 1988
budowa kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Krakowie - Prądniku Białym 
1989
Szpital dr Anki na Prądniku Białym (ul. Prądnicka) zostaje przemianowany na Szpital im. Jana Pawła II
1994
szczątki Matki Pauli zostają przeniesione z cmentarza na Prądniku Białym do sarkofagu w kaplicy Domu Generalnego
1998
poświęcenie kościoła na Prądniku Białym (11 XI) przez kard. Franciszka Macharskiego
2005
oddanie do użytku kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia na cmentarzu parafialnym
2006
ks. bp Jan Szkodoń podczas wizyty kanonicznej poświęca (8 IV) kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia na cmentarzu parafialnym (ul. Żwirowa / ul. Piaszczysta)
2006
Pierwszy proboszcz i budowniczy Kościoła ksiądz Adam Sroka przechodzi na emeryturę (czerwiec 2006). Nowym proboszczem zostaje ks. prałat Franciszek Motyka.
2008/9

Jubileusz 25-lecia Parafii oraz X-lecia poświęcenia kościoła zakończony Jubileuszową Misją Św. oraz Mszą Św. Jubileuszową odprawioną przez J.E. Kardynała Stanisława Dziwisza w dn.11.XI 2009r.

2013/11

11. listopada 2013r J.E. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz dokonał uroczystej konsekracji Kościoła, gdy proboszczem parafii był ks. prałat Franciszek Motyka, w obecności pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła ks. kanonika Adama Sroki, a wikariuszami byli: ks. kanonik Wiesław Czubernat, ks. Mieczysław Gawor, ks. Józef Litwa.

2013/12

Ks. kanonik Adam Sroka, ojciec parafii, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła odszedł do Pana 8.12.2013r w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jego doczesne szczątki zostały złożone w krypcie pod Kościołem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła na Prądniku Białym.

2014/11

11. listopada 2014r ks. kardynał Stanisław Dziwisz uroczyście poświęcił 8 dzwonów. Ich imiona, to: NMP Matka Kościoła, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga, św. Siostra Faustyna, Kardynał Dziwisz, ks. prałat Franciszek Motyka, ks. kan. Adam Sroka.
W lutym 2015r dzwony te zostały zamontowane w wieży Kościoła.